Zemní práce

  • Strojní výkopy
  • Protlaky
  • Řezání povrchů (krytů)
  • Jádrování otvorů
  • Práce jeřáby a plošinami