Stavební činnost

Nabídka stavebních prací:

  • Kanalizace, vodovody
  • Chodníky a zpevněné plochy
  • Opěrné zdi, oplocení
  • Můstky, propustky, drenáže
  • Demoliční a bourací práce
  • Opravy asfaltových povrchů