FVE Rybníček

FVE Rybníček

  • přípojka VN a předávací stanice
  • technologické rozvody
  • spodní stavby střídačových stanic    

Realizace: 2010

Dr. Freitag Solarpark Bau    6 850 853 Kč