Protipožární systémy

Požární bezpečnost staveb dle EN – systémy PROMAT

Dodávky protipožárních konstrukcí a systémů

  • Stropy a podhledy
  • Stěny a příčky
  • Obklady konstrukcí
  • Nátěry dřevěných konstrukcí
  • Prostupy potrubí a ucpávky
  • Speciální aplikace (skleněné příčky, odvody kouře a tepla, protipožární dvířka)

Provádění pravidelných revizních kontrol