Projekce

Projektování sítě

  • NN, VN a trafostanice
  • Sítě veřejné osvětlení
  • Průmyslové a bytové rozvody

Kontakty

Pevná linka : +420 384 420 665

Milan Kadrnožka m.kadrnozka@seto.cz tel.: +420 602 419 683
Ing. Barbora Antoňů bara.antonu@seto.cz tel. : +420 602 873 048
Lukáš Šalanda l.salanda@seto.cz tel.: +420 739 615 222
Matěj Distel m.distel@seto.cz tel.: +420 384 420 665
Pavel Jakubec pavel.jakubec@seto.cz tel: +420 606 495 448