O firmě

SETO, spol. s r.o. je zavedená dačická firma, která byla založena třemi společníky v roce 1992. Od svého vzniku sídlí ve vlastním objektu v Hradecké ulici č. 17/IV, který se nachází v blízkosti Havlíčkova náměstí v Dačicích, kde provozuje svoji obchodní činnost v oblasti prodeje elektrospotřebičů.

Větší část aktivit však tvoří montáže v oboru elektro, zemní práce a stavební činnost. Od počátku byly montážní elektroinstalace všech druhů, včetně revizí, hlavní činností. Ty však byly postupně rozšiřovány: v roce 1994 o montáže v prostředích s nebezpečím výbuchu, o čtyři roky později o montáže el. zařízení do 35 000 V.

Ještě v tomtéž roce byla zahájena montáž sítí NN a VN. Na montáže liniových staveb - sítě NN, VN a VO - přímo navazují zemní práce všech druhů, včetně protlaků pod komunikacemi. Poměrně velké zkušenosti v zemních pracích jsou dále využívány při stavbě sítí vodovodů a STL plynovodů, které firma provádí jako subdodávky pro montážní firmu. Od roku 2003 se pracovní rozsah firmy rozšířil o stavební činnost, představující výstavbu a rekonstrukci kanalizačních sítí. Podrobnější výpis současných činností je dále uveden na těchto stranách.

V začátcích ve firmě pracovalo pět zaměstnanců a postupným rozšiřováním činností se současný počet pohybuje mezi 35 až 40. Dále má několik stálých subdodavatelů na některé druhy prováděných prací.

Největší rozvoj zaznamenala společnost v letech 1996 až 2001, kdy byla podstatně rozšířena montážní činnost. Došlo k vybudování prodejního skladu včetně zázemí montážní firmy v Zahrádkách, ve dvou etapách pak probíhalo rozšíření prodejní plochy prodejny na současných 180 m2 a neposlední řadě k významnému rozšíření strojního vybavení.

Za léta své činnosti dosáhla firma mnoha dobrých výsledků a se svou prací může být spokojena. Od roku 1993, kdy došlo k výrazným organizačním změnám, byly několikrát zvýšeny tržby v obchodní a v montážní činnosti.

Pro rozšíření a zkvalitnění všech nabízených služeb se společnost SETO v srpnu 2005 rozhodla pro kapitálový vstup německé firmy Ing. Ludwig Freitag Elektro-GmbH & Co. KG. Skupina firem Freitag má v Evropě okolo 2.500 pracovníků a výrobní program firmy je téměř totožný s činnostmi společnosti SETO. V obou společnostech tvoří velkou část produkce komplexní dodávka služeb a prací pro energetickou společnost E.ON, tj. výstavba a údržba sítí NN a VN. Dále pak výstavba ostatních energetických sítí - kanalizací, vodovodů, plynovodů a dodávky elektromontážních prací pro průmyslovou a bytovou výstavbu.

Neméně výraznou skutečností pro zkvalitnění nabízených služeb bylo koncem roku 2005 zavedení a následná úspěšná certifikace společnosti systémem řízení kvality ISO 9001:2009, vztahující se komplexně na celou společnost.

Cílem společnosti SETO je především naplňování stanovené Politiky kvality, neustálé získávání spokojených odběratelů, kteří budou mít stálý zájem o spolupráci a spokojený zákazník prodejny, který se bude rád vracet a v neposlední řadě i spokojenost zaměstnanců.

Vzhledem ke stálému rozšiřování aktivit firmy a poměrně stálému kolektivu pracovníků se dá říci, že naše představy a záměry se celkem daří naplňovat.