Napsali o nás

Specialisté dačické společnosti SETO, spol. s r. o., již dvacet let pracují ve výškách při opravách sítí vysokého napětí i hluboko pod zemí, kudy vedou kanalizační a vodovodní systémy a další inženýrské sítě.

Za dvě desítky let realizovala dačická firma SETO, spol. s r.o., velké množství instalací na Dačicku, Slavonicku, Studensku, Novobystřicku, Telčsku a dalších místech Jindřichohradecka a Vysočiny. K tomu rozvody sítí nízkého a vysokého napětí, přeložky vedení, veřejné osvětlení, výstavba kompletních telefonních sítí, výstavba a obnova plynovodů, kanalizací a vodovodů. Součet všech realizací by šel možná do stovek.

SETO, spol. s r.o. je zkrátka v regionu pevně zakotvená společnost s dobrým jménem, vždyť k jejím pravidelným zákazníkům patří největší fi rmy v okolí. E.ON České Budějovice, Centropen Dačice, TRW-DAS Dačice, ČEVAK České Budějovice a samozřejmě města a obce od Třeboně po Telč...

Úplně původně začínala společnost SETO, kterou založili v roce 1992 tři společníci s obchodní činností a několika montážníky. Samozřejmě, že předmětem obchodu byly elektrospotřebiče, elektroinstalační materiál a výhodou vlastní objekt v Hradecké ulici v Dačicích, kde najdete prodejnu s bílými i černými elektrospotřebiči dodnes. Hlavními aktivitami se vedle prodeje spotřebičů hned od začátku podnikání stále více stávala elektromontážní a stavební činnost a zemní práce, později i projektová činnost. „Elektroinstalacím, revizím, montážím hromosvodů a podobným činnostem jsme se věnovali hned od počátku. Musíme si uvědomit, že jsme začínali s pěti zaměstnanci. Počet realizací a jejich objem ale narůstal, a asi po dvou letech jsme k elektroinstalacím a slaboproudu přibrali montáže v prostředích s nebezpečím výbuchu a následně zemní práce. Od roku 1998 provádíme montáže sítí nízkého a vysokého napětí, trafostanic a ostatních zařízení do 35 000 voltů,“ rekapituluje začátky dvacetileté úspěšné cesty společnosti SETO jednatel a ředitel společnosti ing. Miloslav Antoňů.

Společnost proto musí být připravena a náležitě vybavena specialisty, technikou a materiály na montáže liniových staveb a zajištění pohotovosti pro případné odstranění poruch sítí, včetně všech souvisejících zemních prací. Tedy strojového i ručního „kopání“ či protlaků pod důležitými komunikacemi. Původních pět zaměstnanců se rozrostlo na současných pětatřicet, řadu specifických činností zajišťují pro firmu SETO i stálí subdodavatelé.

„Řekl bych, že první čtyři roky jsme si budovali své místo na trhu a učili jsme se za pochodu. Myslím, že jsme získané zkušenosti dokázali správně využívat a proto společnost prošla ve druhé polovině devadesátých let skutečně výrazným rozvojem. Rozšířili jsme montážní činnosti, vybudovali jsme prodejní a logistické centrum v Zahrádkách, které je důležitým zázemím firmy. Dokonce nás okolnosti donutily k rozšíření prodejní plochy se širokým sortimentem elektra, kabelů, telekomunikačních zařízení a podobně. S rozšířením činností samozřejmě souvisely i investice do strojového vybavení a dopravních prostředků, protože často zasahujeme tam, kam se běžným vozem nedostanete. A samozřejmě také investice do zaměstnanců. Jsem rád, že tým našich specialistů je stabilní a šíří dobré jméno firmy. To dělají lidé, ne stroje,“ soudí ředitel společnosti SETO ing. Miloslav Antoňů. Renomé společnosti zvýšil v roce 2005 i vstup německé firmy Ing. Ludwig Freitag Elektro-GmbH &Co. Firma SETO se tak stala součástí firemní skupiny Freitag, která má v současné době kolem 2500 pracovníků.

V roce 2006 byla úspěšně provedena certifikace systému řízení jakosti ISO 9001:2001, která též přispěla ke zvýšení kreditu společnosti.