Elektromontáže

  • Sítě NN v VN do 35 kV
  • Distribuční trafostanice do 35 kV
  • Rozvodny
  • Průmyslové rozvody
  • Veřejné osvětlení
  • Hromosvody
  • Lokalizace a trasování vedení
  • Měření na kabelech, lokalizace poruch
Kontaktní osoba Ing. Miloslav Antoňů
Telefon 384 420 666
Email m.antonu@seto.cz